ارائه کننده انواع پنجره دو جداره مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی

آخرین پروژه ها

تخصص ما

2368

پروژه های تکمیل شده

2420

طرح های ارائه شده

8

در دست اقدام

آمار سوابق و پروژه های تندیس

تندیس در تولید و نصب ، سالهاست پروسه بسیار دقیقی را داشته و همواره سعی در بالا بردن دقت و کیفیت تولید و نصب درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی دارد.

گواهی نامه

گواهی چهار

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات

گواهی سه

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات

گواهی دو

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات

گواهی یک

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات